Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Ricinus communis L.

Order: Malpighiales Juss. ex Bercht. et J. Presl

Family: Euphorbiaceae (mliečernice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132, mlječike (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Genus: Ricinus (ricinus (Hr), Nikolić, T., 201912707, ricinus (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Sp. Pl. 1007 (1753)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Common names: obični ricinus (Hr), Nikolić, T., 201912707, arepka (Hr), Šulek, B., 18791256, drvo čudno (Hr), Šulek, B., 18791256, harapka (Hr), Šulek, B., 18791256, konoplja rimska (Hr), Šulek, B., 18791256, konoplje turske (Hr), Šulek, B., 18791256, obični ricinus (Hr), Domac, R., 19944, piliševka (Hr), Šulek, B., 18791256, podlan (Hr), Šulek, B., 18791256, rablje (Hr), Šulek, B., 18791256, raolje (Hr), Šulek, B., 18791256, ricinus (Hr), Pahlow, M., 19897748, sklitenica (Hr), Šulek, B., 18791256, skočac (Hr), Dubravec, K.; Dubravec, I., 19985811, sliterac podgorski (Hr), Šulek, B., 18791256, sungle (Hr), Šulek, B., 18791256, šaka krstova (Hr), Šulek, B., 18791256, trava od mlika (Hr), Šulek, B., 18791256, zlateničnjak (Hr), Šulek, B., 18791256

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.