Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Ammi majus L.

Order: Apiales Nakai

Family: Apiaceae (štitarke (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Ammi (morač (Hr), Nikolić, T., 201912707, morač (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Sp. Pl. 256 (1753)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Ammi topalii Beauverd, sinonim (s), Beauverd in Candollea 7. 1937.

Common names: veliki morač (Hr), Nikolić, T., 201912707, divlji koromač (Hr), Hirc, D., 1908667, gorki komorač (Hr), Šulek, B., 18791256, komorac gorski (Hr), Šulek, B., 18791256, kopar divji (Hr), Šulek, B., 18791256, koromač gorki (Hr), Visiani, R., 18521686, kres (Hr), Visiani, R., 18521686, morac grki (Hr), Šulek, B., 18791256, morač (Hr), Kušan, F., 19562137, morač divji (Hr), Visiani, R., 18521686, morač raznolistni (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, orišac (Hr), Šulek, B., 18791256, rašćak pitomi (Hr), Visiani, R., 18521686, veliki morač (Hr), Domac, R., 19944

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.