Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Rumex aquaticus L.

Order: Caryophyllales Takht.

Family: Polygonaceae (dvornici (Hr), Horvatić, S., 19541819, dvornjače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Rumex (kiselica (Hr), Nikolić, T., 201912707, kiselica (Hr), Domac, R., 19944, šav (Hr), Šulek, B., 18791256, ščavnjak (Hr), Šulek, B., 18791256, šćav (Hr), Horvatić, S., 19541819, šćavelj (Hr), Šulek, B., 18791256, štav (Hr), Šulek, B., 18791256, štava (Hr), Šulek, B., 18791256, štavljak (Hr), Šulek, B., 18791256)

Place of publishing: Sp. Pl. 336 (1753)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Common names: vodena kiselica (Hr), Nikolić, T., 201912707, konjski šćavljak (Hr), Šulek, B., 18791256, šćavlika (Hr), Šulek, B., 18791256, šćavljak mali (Hr), Šulek, B., 18791256, šćavljika divja (Hr), Šulek, B., 18791256, štav veliki (Hr), Šulek, B., 18791256, štavelj (Hr), Šulek, B., 18791256, štir konjski (Hr), Šulek, B., 18791256, velika trava (Hr), Šulek, B., 18791256, vodena kiselica (Hr), Domac, R., 19944

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.