Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Rumex conglomeratus Murray

Order: Caryophyllales Takht.

Family: Polygonaceae (dvornici (Hr), Horvatić, S., 19541819, dvornjače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Rumex (kiselica (Hr), Nikolić, T., 201912707, kiselica (Hr), Domac, R., 19944, šav (Hr), Šulek, B., 18791256, ščavnjak (Hr), Šulek, B., 18791256, šćav (Hr), Horvatić, S., 19541819, šćavelj (Hr), Šulek, B., 18791256, štav (Hr), Šulek, B., 18791256, štava (Hr), Šulek, B., 18791256, štavljak (Hr), Šulek, B., 18791256)

Place of publishing: Prodr. Stirp. Gotting. 52 (1770)

Taxon author(s) 1. Johan Andreas Murray

Synonyms: Rumex conglomeratus ssp. conglomeratus, sinonim (s) , Rumex conglomeratus var. pycnocarpus Wallr., sinonim (s)

Common names: skupljena kiselica (Hr), Nikolić, T., 201912707, skupljena kiselica (Hr), Domac, R., 19944, štavelj (Hr), Visiani, R., 18425573, štavljak veliki (Hr), Visiani, R., 18425573

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.