Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Salix alba L. ssp. coerulea (Sm.) Rech. f.

Order: Malpighiales Juss. ex Bercht. et J. Presl

Family: Salicaceae (vrbe (Hr), Horvatić, S., 19541819, vrbine (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Salix (vrba (Hr), Nikolić, T., 201912707, opača (Hr), Šulek, B., 18791256, vrba (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Österr. Bot. Zeitschr. 110: 38 (1963)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Salix coerulea Sm., sinonim (s)

Status: Endemic NO , Spourious YES

Search data for this taxon in other sources.