Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Anchusa arvensis (L.) M. Bieb.

Order: Boraginales Berchtold et J. Presl

Family: Boraginaceae (oštrolisti (Hr), Horvatić, S., 19541819, porečnice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1869142)

Genus: Anchusa (volujak (Hr), Nikolić, T., 201912707, ćukavac (Hr), Šulek, B., 18791256, trava medna (Hr), Šulek, B., 18791256, volujak (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Fl. Taur. - Caucas. 1: 123 (1808)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné2. Friedrich August,Friedrich August Marschall von Marschall von Bieberstein,Bieberstein

Synonyms: Anchusa arvensis agg., sinonim (s) , Anchusa arvensis ssp. occidentalis (Kuzn.) Nordh., sinonim (s), Norsk Fl.: 526. 1940 , Lycopsis arvensis L., bazionim (baz.), Sp. Pl.: 139 (1753) , Lycopsis arvensis ssp. occidentalis Kuzn., sinonim (s), Trudy Bot. Muz. Imp. Akad. Nauk 8: 96. 1911

Common names: poljski volujak (Hr), Nikolić, T., 201912707, poljski volujak (Hr), Domac, R., 19944

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.