Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Salsola kali L. ssp. tragus (L.) Nyman

Order: Caryophyllales Takht.

Family: Chenopodiaceae (lobode (Hr), Horvatić, S., 19541819, lobodnjače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Salsola (solnjača (Hr), Nikolić, T., 201912707, solnjača (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Consp. 631 (1881)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Salsola kali L. var. tragus (L.) Moq. in DC, sinonim (s) , Salsola tragus L., sinonim (s), Cent. Pl. II: 13 (1756)

Common names: grmčica (Hr), Šulek, B., 18791256, štipavac (Hr), Šulek, B., 18791256

Status: Endemic NO , Spourious NO

Search data for this taxon in other sources.