Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Scandix australis L. ssp. grandiflora (L.) Thell.

Order: Apiales Nakai

Family: Apiaceae (štitarke (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Scandix (češljika (Hr), Nikolić, T., 201912707, češljika (Hr), Domac, R., 19944, iglenjača (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141)

Place of publishing: in Hegi, Ill. Fl. Mitteleur. 5, 2: 1035 (1926)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Scandix grandiflora L., sinonim (s), L., Sp. Pl. 1753.

Common names: iglenjača velecvjetna (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.