Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Scilla autumnalis L.

Order: Asparagales Link

Family: Asparagaceae

Genus: Scilla (procjepak (Hr), Nikolić, T., 201912707, procjepak (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Sp. Pl. 309 (1753)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Anthericum autumnale Scop., sinonim (s), Fl. Carniol., ed. 2, 1: 247. 1771 , Ornithogalum autumnale Lam., sinonim (s) , Sciela autumnalis A. i G., sinonim (s)

Common names: jesenski procjepak (Hr), Nikolić, T., 201912707, jesenski procjepak (Hr), Domac, R., 19944, lužanjica (Hr), Šulek, B., 18791256

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.