Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Scleranthus annuus L.

Order: Caryophyllales Takht.

Family: Caryophyllaceae (karanfili (Hr), Horvatić, S., 19541819, klinčići (Hr), Šarić, I., 19021841)

Genus: Scleranthus (treskavica (Hr), Nikolić, T., 201912707, treskavica (Hr), Domac, R., 19944, treskovica (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Place of publishing: Sp. Pl. 406 (1753)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Scleranthus annuus ssp. annuus, sinonim (s) , Scleranthus comosus Dumont., sinonim (s) , Scleranthus comosus Dumort., sinonim (s), Dumort., Fl. Belg. 1827. , Scleranthus divaricatus Dumort., sinonim (s), Dumort., Fl. Belg. 1827. , Scleranthus glaucovirens Halacsy, sinonim (s) , Scleranthus venustus Strobl, sinonim (s), Strobl in Oesterr. Bot. Z. 24. 1874.

Common names: jednogodišnja treskavica (Hr), Nikolić, T., 201912707, jednogodišnja treskavica (Hr), Domac, R., 19944

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.