Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Sedum magellense Ten. ssp. olympicum (Boiss.) Greuter et Burdet

Order: Saxifragales Bercht. et J. Presl

Family: Crassulaceae (tustike (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Sedum (žednjak (Hr), Nikolić, T., 201912707, hirnjak (Hr), Šulek, B., 18791256, soberika (Hr), Šulek, B., 18791256, sobrica (Hr), Šulek, B., 18791256, žednjak (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Burdet et Long, Med Check list 3: 24 (1986)

Taxon author(s) 1. Michele Tenore

Synonyms: Sedum olympicum Boiss., sinonim (s), Boiss., Diagn. Pl. Orient. 3. 1843.

Common names: žednjak bodljikavi (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141

Status: Endemic NO , Spourious NO

Search data for this taxon in other sources.