Kako koristiti


Korisnici FCD-a

Pristup bazi omogućen je za 3 skupine-razine korisnika:

  1. "Javni" korisnici su pravne i fizičke osobe koje imaju pristup javnom dijelu podataka, to svi oni koji koriste sadržaje na osnovnoj strani FCD-a bez autorizacije pristupa
  2. "Interni" korisnici su fizičke osobe, imaju pristup cjelovitom sadržaju baze podataka uključujući Prodromuse (uz rijetke izuzetke, npr. florne liste tekućih znanstvenih istraživanja koje nisu javne sve do objavljivanja rezultata). Osim pregledavanja svih podataka, Interni korisnici dobijaju ovlasti promjena i unosa podataka (opažanja na terenu, fotografije i dr.) ovisno o dogovoru s Urednikom FCD-a. Npr. Ukoliko korisnik ima prikladne ovlasti omogućena mu je opcija preuzimanja gotovih shp datoteka bilo kojeg kartografskog rezultata pretrage za daljnju analizu u nekom GIS programu (npr. ArcView, ArcMap ili sl.). Ostvarivanja prava regulira se Sporazumom između fizičke osobe i PMF-a. Fizičke osobe pristupaju FCD-u bez naknade, no obvezuju se doprinijeti razvoju FCD-a originalnim podacima, uglavnom terenskim opažanjima, fotografijama i sl. (usporedi Članak 4).
  3. "Interni" korisnici mogu biti i pravne osobe, udruge, tvrtke, javna poduzeća, jedinice državne uprave i sl. Prava upotrebe FCD-a reguliraju se tada posebnim ugovorima između pravne osobe i PMF-a. U tu svrhu treba kontaktirati Urednika FCD-a.
  4. "Urednik/Administrator" korisnici održavaju sustav i otvaraju nove korisničke račune. Ovi korisnici imenovani su od strane matične ustanove. 

Opće napomene o pretraživanju za javne korisnike

Posebne napomene: