Search criteria: Rod: Betula

Ukupno rezultata

Citiranje izvora podataka:
Nikolić T. ur. (2015 - nadalje): Flora Croatica baza podataka (http://hirc.botanic.hr/fcd). Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu (datum pristupa:20.06.2024).