Šulek B. (1879): Jugoslavenski imenik bilja. Šs.n.Ć, Zagreb,