Šarić I. (1902): Fitogeografski odnosi zagrebačke okoline. Glasnik hrvatskoga naravoslovnoga društva 13(4-6): 1-21.