Trpin D. (1984): Alyssum montanum - kompleks v jugovzhodni Jugoslaviji 1. Razprave Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Razred za naravoslovne vede (25-5): 239-291.