Hulina, N. (1994): Flora istočnog dijela Medvednice. U: Trinajstić, I. ur.: Simpozij - Pevalek. Flora i vegetacija Hrvatske, zbornik radova sa skupa održanog u povodu stote obljetnice rođenja hrvatskog botaničara akademika Ive Pevaleka (1893.-1967.) u Koprivnici 20.-22- svibnja 1993. godine. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Koprivnica, 35-41.