Lakušić R. (1982): Planinske biljke. "Svjetlost", OOUR Zavod za izdavanje udžbenika i nastavna sredstva, Sarajevo- Zavod za udžbenike, Sarajevo, 9-204.