Hulina N. (1996): Novi opasan korov u Hrvatskoj: Sicyos angulatus L. (Cucurbitaceae). Poljoprivredna znanstvena smotra 61(3-4): 259-264.