Pahlow M. (1989): Velika knjiga ljekovitog bilja. Cankarjeva založba, Ljubljana, 5-444.