DEPARTMENT OF BOTANY
Division of Biology, Faculty of Science, University of Zagreb,
Address: Marulićev trg 20/2, HR - 10000 Zagreb, Croatia
 Phone: (++385 1) 4849 8064 Fax: (++385 1) 4849 8093 e-mail: toni@botanic.hr

                                                         BOTANIKA  by Toni Nikolić & A. Plenković-Moraj  BOTANY

2007/2008


Opće informacije o kolegiju
održavanje, uvijeti, potpisi i dr. osnovna i dodatna literatura
Rezultati kolokvija 2006/07: I, II, III, IV
Rezultati kolokvija 2007/08: I, II, III, IV
General info about lectures
shedule, contitions, signs
Literature
basic and additional
Exam results 2006/07: I, II, III, IV
Exam results 2007/08: I, II, III, IV
popis predavanja, sadržaj, slijed
prezentacije 22 predavanja

Lectures - Slide show  
list of lectures, time table and
presentation of 22 lectures

Program praktikuma
vježbe 1, 2 i 3
popis praktikuma, sadržaj, slijed
Botanički praktikum On-Line
vježbe, objekti, preparati, snimke
Laboratory schedule
lab 1, 2 i 3
list of lab-practice, time table
Botanical Lab On-Line
practical work, objects, sliedes, images
Flora Croatica Database -Taksonomija
pretraživa baza podataka flore Hrvatske, 
popis flore, ugroženost, endemizam, 
foto dokumentacija i dr
Flora Croatica Database - Taxonomy
search the database of the flora of Croatia, 
check list, red data, endemic taxa, 
image galery, etc.
Klasifikacija Magnoliophytina
 
Izabrane adrese
Classification of Magnoliophytina

Botany on Internet
Selected sites

Održava
T. Nikolić
Posljednja promjena
6. ožujak 2008.
Maintained by
T. Nikolić
Last Update
6. March 2008.

        U suradnji s  In coopertion with