Name: Takenoshin(Takenosin) Surname: Nakai Born: 1882-1952 Group A,B,P,S
his person is also author of following taxa: