Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Centaurea cuspidata Vis.

Order: Asterales Link

Family: Asteraceae (sucvietke (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Centaurea (zečina (Hr), Nikolić, T., 201912707, modrulja (Hr), Šulek, B., 18791256, različak (Hr), Horvatić, S., 19541819, tartorina (Hr), Šulek, B., 18791256, zečice (Hr), Šulek, B., 18791256, zečina (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Flora 12: 22 (1829)

Taxon author(s) 1. Roberto de,Roberto Visiani,de Visiani

Synonyms: Acosta cuspidata (Vis.) Holub, sinonim (s), Holub in Preslia 46. 1974. , Centaurea cuspidata Vis. ssp. gloriosa (Radić) Radić, inclusive (incl.), Pavletić & al., Zborn. Rob. Visianija Šibenc.: 417. 1983 , Centaurea cuspidata Vis. ssp. multiflora Radić, sinonim (s), Pavletić & al., Zborn. Rob. Visianija Šibenc.: 417. 1983 , Centaurea gloriosa Radić, sinonim (s), Acta Biokovica 1: 127. 1981 , Centaurea visianii (Radić) Radić ssp. lobata Radić, sinonim (s)

Common names: crvenkasta zečina (Hr), Nikolić, T., 201912707, crvenkasta zečina (Hr), Domac, R., 19944, osjava zečina (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, šiljastolisna zečina (Hr), Šilić, Č., 19841013

Status: Endemic YES , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.