Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Echinops microcephalus Sm.

Order: Asterales Link

Family: Asteraceae (sucvietke (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Echinops (sikavica (Hr), Nikolić, T., 201912707, sikavica (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Fl. Graec. Prodr. 2: 209 (1813)

Taxon author(s) 1. James Edward Smith

Common names: sitnoglava sikavica (Hr), Nikolić, T., 201912707

Status: Endemic NO , Spourious NO

Search data for this taxon in other sources.