Login
17.06.2019. 23:54:01
Alohtona flora Hrvatske - FCD
 • Nešto o ....
 • Kako koristiti
 • Izvori podataka
 • Kako citirati?
 • Organizacije
 • TDWG - Radna skupina za razvoj taksonomkih baza podataka
 • IOPI - Međunarodna organizacija za informacije o bilju
 • Specijalistička skupina za invazivne vrste - IUCN
 • Globalni kompedij korova
 • Baze u svijetu
 • Inventarizacija invazivnih svojti Europe (DAISIE)
 • Invazivne egzotične svojte: Mediteranski otočni ekosustavi (EPIDEMIE)
 • Program globalnih invazivnih vrsta (GISP)
 • Baza podataka globalnih invazivnih vrsta (GISD)
 • NeoFlora-Invazivne biljke Njemačke
 • Sjevernoeuropska i Baltička mreža za strane invazivne vrste (NOBANIS)
 • Šumarska fotodokumentacija - Invazivne vrste
 • Baza podataka morskih stranih vrsta Baltika
 • Opće poveznice
 • Internet Directory for Botany
 • Atlas flore Europe
 • Kartografske poveznice za botaničare
 • Index Herbariorum
 • GBIF - Globalni informacijski sustav o bioraznolikosti
 • Flora Europe - fotografski herbarij
 • Hrvatsko botaničko društvo
 • Međunarodni kod botaničke nomenklature - Tokyo
 • Department of Botany , Faculty of science , FER-ZPR , University of Zagreb © 2004 Flora Croatica Database (FCD) Last changes 2018/11/30