Taksonomija vaskularne flore i Bibliografija flore Hrvatske


Baza podataka Flora Croatica (FCD 1.2 i više inačice) pokrenuta je u okviru projekta "Biološka baza podataka i GIS II" pod voditeljstvom doc. dr. Toni Nikolića. Baza je dograđivana u više navrata, u okviru različitih projekata i inicijativa. 

Flora Croatica Database čini dio Informacijskog sustava zaštite prirode kojeg vodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR), odnosno Zavod za zaštitu okoliša i prirode unutar Ministarstva. Prirodoslovno-matematički fakultet (PMF) je partner ustanova u sklopu aktivnosti priopćavanja javnosti podataka o bioraznolikosti RH MINGOR-a.

Financijsku potporu za neposredni ili posredni razvoj, te upotrebu su u proteklom razdoblju pružili:

Baza podataka razvijena je u suradnji s Fakultetom za elektrotehniku i računarstvo Sveučilišta u Zagrebu. Dostupnost baze za širu javnost putem WWW sučelja osigurano je u suradnji s CARNet-om, Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom.  

Namjena

Osnovna namjena Flora Croatica baze je:

vaskularne flore Hrvatske koji potječu iz područja sistematike (nomenklatura, sinonimika, autorizacija), korologije (rasprostranjenost temeljem literaturnih podataka, herbarskih zbirki, opažanja na terenu, usmenih priopćenja), bibliografije, etimologije, ekologije (ekološki indeksi), ekonomske botanike, zaštite i dr. Baza omogućuje obradu numeričkih, tekstualnih, slikovnih i video zapisa, te je povezana s GIS aplikacijama (Arc Info, Arc View, Map Info,Map Server). Za podrijetlo podataka posebno treba pogledati za floru i bibliografiju. Tijekom 2004. godine razvijeni su moduli za upravljanje florističkim i vezanim podacima za potrebe Botaničkog vrta Botaničkog zavoda, PMF-a u Zagrebu, dostupni lokalno.

Taksonomski obuhvat

U svom potpunom obimu baza je namjenjena obradi vaskularne flore Republike Hrvatske (Pteridophyta, Spermatophyta).

Geografski obuhvat

Podaci sadržani u bazi vezani su isključivo za geografski obuhvat državnih granica Republike Hrvatske (vidi geografsko razgraničenje u GISBio Lab).

Dizajn baze podataka

 Bazu podataka dizajnirali su i u suradnji izradili:

Izrada aplikacije

Aplikaciju su izradili:

Web sučelje

Web sučelje izrađeno je u suradnji:

Tehnička specifikacija

• izrada u tijeku


 

Održava T. Nikolić; posljednje promjene 29. siječanj 2007; u suradnji s CARNet-om